Skip to main content

De bedrijventerreinen ’s Gravelandsepolder, Noord-West en Spaanse Polder vormen het grootste aaneengesloten droge bedrijventerrein van Europa. Het is omsloten door snelwegen, spoor, een vliegveld en de havens van Schiedam en Rotterdam. Logisch dat de gemeenten Schiedam en Rotterdam veel potentie zien in het gebied. Samen met ondernemers en stakeholders willen zij daarvoor een Ruimtelijk Economische Visie en Agenda opstellen.

Buck Consultants International verzorgt onder andere harde data en sluit deze aan op trends. Wij inspireren partijen en dromen over ambities. We zoeken daarbij naar aansluiting bij de kansen die geformuleerd zijn in de Roadmap Next Economy, werken aan verbindingen tussen ondernemers, en organiseren lezingen en workshops door voortrekkers en innovators. Het geheel van activiteiten leggen we vast in een leer- en werkboek, dat samen met een bestuursdocument aan de colleges van Schiedam en Rotterdam wordt gepresenteerd.

Opdrachtgever

Gemeenten Schiedam en Rotterdam

In samenwerking met

Buck Consultants International