Skip to main content

Het Central Innovation District (CID) is het economisch hart van Den Haag. In de komende twintig jaar maakt het gebied een enorme verandering door. Zo komen er 25.000 woningen voor 50.000 nieuwe inwoners., 500.000 vierkante meters kantoorruimte en een verdubbeling van het aantal forensbewegingen naar meer dan 400.000 per dag. Bij zo’n grote ontwikkeling is participatie met bewoners en ondernemers van cruciaal belang.

Perron14 gaf de participatieambitie van de gemeente Den Haag vorm in het ‘Participatie- en communicatieplan CID’. Een document dat als leidraad dient voor de verschillende participatietrajecten binnen het gebied en een voorbeeld is voor andere grote Haagse ontwikkelingen.

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

In samenwerking met

Jef Pfaff