Skip to main content

City Deal Kennis Maken is een overeenkomst van verschillende partijen om een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken.

Regieorgaan SIA stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen en voert daartoe o.a. de impulsregeling City Deal Kennis Maken uit. Perron14 verzorgde de succesvolle aanvraag van de impulsregeling voor Rotterdam en voert hem uit.

Opdrachtgevers

Gemeente Rotterdam
Erasmus Universiteit
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Inholland
Codarts
Thomas More