Skip to main content

Rijndam Revalidatie staat aan de vooravond van een omvangrijke operatie. Het gebouw aan de Westersingel wordt gerenoveerd en krijgt nieuwbouw (uitgevoerd door Mecanoo Architecten). Om dit mogelijk te maken, moeten patiënten worden overgeplaatst naar een tijdelijke locatie aan de andere kant van de Maas. Er wordt meer weerstand verwacht dan gebruikelijk. Want niet alleen zal er overlast zijn voor de omgeving, maar ook voor medewerkers die een tijdelijk ander onderkomen krijgen op Zuid en uiteraard de patiënten en hun bezoek.

Aan Perron 14 de vraag om een communicatie-aanpak te schrijven waardoor de weerstand wordt geminimaliseerd. Onze advies richt zich op open en transparant presenteren van de informatie; vrij toegankelijk voor iedereen. Daarnaast actief informatie-aanbod voor diverse doelgroepen, waarbij de intensiteit van het aanbod samenhangt met de impact die de vernieuwing heeft op de betrokkenen.

Inhoudelijk stellen wij een communicatie voor die uitstraalt dat Rijndam ‘snapt en begrijpt’ welke impact de vernieuwing heeft op de doelgroepen. De voorgestelde communicatie is daarom vanuit het perspectief van de doelgroepen.

Opdrachtgever

Rijndam Revalidatie