Hockeyclub Feijenoord groeit!

Hockeyclub Feijenoord groeit!

HC Feijenoord is een jonge hockeyclub in Rotterdam-Zuid. De vereniging groeit en er zijn plannen om op alle fronten te verbeteren, hier is geld voor nodig. Sponsor KIKX Development heeft Perron 14 namens de club gevraagd te ondersteunen in de structuur en opzet van een marketingplan. Dit plan legt de basis om grote sponsoren te overtuigen zich te binden aan de hockeyclub. Via het leiden van een aantal brainstormsessies en de uitwerking hiervan draagt Perron14 bij aan de ontwikkeling van HC Feijenoord. Momenteel wordt het marketingplan geïmplementeerd door het bestuur.

Hockeyclub Feijenoord is de snelstgroeiende, laagdrempeligste sportvereniging van Rotterdam. Opgericht in 2010, om kinderen van alle rangen, standen, culturen en klassen op Zuid te verbinden in de hockeysport. Ook en vooral die kinderen voor wie sporten in teamverband van huis uit niet voor de hand ligt. Sponsor worden of meer informatie? Check dan de website www.hcfeijenoord.nl.