Skip to main content

Op Hoeveel Vingers Je Een Verhaal Kunt Vertellen

Gemeente Rotterdam, Fokor en Koers VO

Hoe vergroot je als onderwijsprofessional de weerbaarheid van je leerlingen? Een juist schooladvies is één van de essentiële stappen. Een proces dat al start bij groep zes, en waarbij veel onderwijsprofessionals betrokken zijn. Ook is terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs belangrijk voor het vormen van een juist advies en een warme overdacht. Dat vindt de Leerwerkgroep, die geadviseerd wordt door adviesbureau Goed geschud. De Leerwerkgroep vertegenwoordigt de Gemeente Rotterdam, FOKOR, Koers VO en PPO Rotterdam.
De Leerwerkgroep ontwikkelt verschillende middelen om onderwijsprofessionals te helpen bij goed advies en warme overdracht. Perron14 verzorgde hiervoor eerder al praatplaten. En nu een animatie. Met ‘Op hoeveel vingers je een verhaal kunt vertellen’ onderstrepen wij het belang van de onderwijsprofessionals in het proces. Ook toont de video de beschikbare middelen.