Skip to main content

Renovatie

Roseknoop

Gemeente Rotterdam

Luchtfoto van werkzaamheden aan de Roseknoop. Woontoren Imagine staat nog in de steigers.

De Roseknoop is een belangrijk en druk kruispunt in gebiedsontwikkeling Stadionpark. Rond september 2024 zijn de grote werkzaamheden klaar en ligt er een veilig, groen en mooi stadsplein.

Wij zijn betrokken bij de de communicatiestrategie van Renovatie Roseknoop. Omleidingen kunnen zorgen voor frustratie bij buurtbewoners en weggebruikers, en door middel van heldere communicatie proberen we dit zoveel mogelijk weg te nemen.

Dit doen wij door middel van voorlichting op straat door onze Publieksvoorlichters en evenementen te organiseren, bijvoorbeeld een juichvak tijdens de Marathon.