Skip to main content

Werken aan herstel van vertrouwen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Indringend, emotioneel, schokkend.

Tijdens negen sessies vertelden leden van de moslimgemeenschap over de pijn die onaangekondigde onderzoeken in moskeeën in 2017 bij hen opleverden.
Bij de sessies waren ook verantwoordelijke ambtenaren aanwezig. Velen van hen realiseerden zich daar pas wat de onderzoeken en de verzamelde data hebben aangericht. Het leverde intense gevoelens op – de indringende wens om fouten te herstellen en dit nooit meer te laten gebeuren.
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deden wij onderzoek naar de vertrouwensrelatie tussen overheid en moslims. Gedurende acht sessies spraken we zo’n 150 moslims: een groep mensen met een grote diversiteit van afkomst en leeftijd. Nadien leverden we verslagen van de sessies op, we vervaardigden een rapport en deden aanbevelingen aan minister Karien van Gennip.
Een greep uit tien aanbevelingen:
  • Wees transparant, waarbij communicatie de functie heeft van begrip kweken en vooruitgang tonen.
  • Leg begrijpelijk uit waarom welke keuzes gemaakt zijn.
  • Weet dat ‘de moslim’ niet bestaat en handel daarnaar.
  • Investeer in diversiteit en inclusie binnen de overheid.
  • Hanteer de dialoogvorm bij gevoelige onderwerpen.
Kijk en luister hoe de demissionair minister van SZW tijdens het debat op 27 september 2023 vragen beantwoordt » https://lnkd.in/e4iS9NhD

“Wij zijn Nederlanders,
behandel ons dan ook zo.”